TMA RESULTATOMRÅDEMODEL

For at omsætte en stilling til kompetencer og adfærd skal du først fokusere på stillingens resultatområder. Derefter gives der forslag til underopgaver og der vises understøttende kompetencer.

Du vælger de kompetencer, som er vigtigst for din organisation. TMA resultatområder er opstillede i henhold til SMART-princippet. Du skal blot selv fastlægge den nøjagtige standard.

Bogstaverne i SMART står for:

Specifik: Resultaterne skal være entydige 
Målbar: Under hvilke (målbare/observerbare) betingelser eller former er resultatet opnået 
Acceptabel: Vil målgruppe og/eller management acceptere resultatet
Realistisk: Resultaterne skal være opnåelig
Tidsbundet: Hvornår (i tid) skal resultaterne være nået

Følgende resultatområder er tilgængelige i TMA metoden, hvormed du kan sammensætte din egen stilling: 

 

 • Accountmanagement
 • Administration og bogholdning
 • Rådgivning
 • Politikudvikling
 • Bestyrelse og management
 • Coaching og vejledning
 • Human resource management
 • Indkøbsmanagement
 • Kvalitetsmanagment
 • Ledelse
 • Logistik og fak. management
 • Marketing
 • Research
 • Udvikling og innovation
 • Planlægning og organisering
 • PR og information
 • Procesmanagement
 • Produktion og serviceudbud
 • Projektmanagement
 • Sales og akkvisition
 • Service og support
 • Træning og uddannelse
 • Sikkerhed og overvågning

Disse kombinerer du med kompetencer og adfærdseksempler fra TMA kompetencemodel. Du har nu sammensat en komplet stilling, som du kan vælge, udvikle og vurdere ud fra.

Eksempel:

 

1.

Accountmanagement

For at kunne udføre denne opgave med succes skal resultatet defineres ud fra nedenstående aktiviteter, udledt af hovedopgaven “Accountmanagement”. I den anden kolonne angives det mål, som skal nås.

Aktiviteter/underopgaver

Resultater, som skal opnås Fremmende kompetencer

Vedligeholdelse af kundekontakter

- Besøge kunder og opdragsgivere x gange om året

- Opnå et x tal i en kundetilfredshedsundersøgelse

- Kunden skal henvende sig til accountmanageren mindst x gange

 

Initiativrig

Samarbejdende

Sensitivitet

Social

Kundeorienteret

Kommerciel indsigt

Rådgive kunder om egne servicer (levering af merværdi)

- Uopfordret rådgive kunden x gange, når der sker ny udvikling

- Registrer mindst x gange på forhånd, hvilke produkter og servicer, kunden får brug for i (nær) fremtid

- Giv råd, som er tydelige og brugbare

 

Mundtlig og skriftlig færdigheder

Overtalelseskraft

Initiativrig 

Kundeorienteret

Øge omsætningen hos nuværende kunder

- Graden af omsætningsstigning hos nuværende kunder

 

Stressmodstandsdygtighed

 

Ambition

Kommerciel indsigt

Overtalelseskraft

 

Kreativitet

 

Opnå kendskab til egne produkter og kundeønkser

- Kende x antal facts vedrørende kunderne

 

- Grad af hvor godt kundeønskerne videregives korrekt i egen organisation

 

Lyttende

Problemanalyse

 

Udvikle strategi for  accountmanagement

Grad af udvikling og gennemførsel af kundeplan

 

Vision

 

Finansiel administration

Grad af hvor godt kundekontakter og -aftaler administreres

 

Opmærksom på detaljer

Skriftlige færdigheder

 

2.

Sales og akkvisition

For at kunne udføre denne opgave med succes skal resultatet defineres ud fra nedenstående aktiviteter, udledt af hovedopgaven “Akkvisition”. I anden kolonne angives målet, som skal opnåes. 

Aktiviteter/underopgaver

Resultater, som skal opnås

Fremmende kompetencer

Erhverve nye opgaver

- Erhverve X antal nye opdragsgivere

 

- X antal nye opgaver

- Indbringe i alt  x beløb i omsætning

 

 

Ambition

 

Mundtlig sprogfærdighed

 

Initiativrig

 

Iværksætter

 

Mod

Overtalelseskraft

Præsentabel

Fastholdende

Opdage nye afsætningsmarkeder

- Opsøge opdragsgivere på andre markeder X gange

- Afholde workshops eller på anden måde skabe kendskab til produkter og servicer X gange i andre markedssegmenter

- Kende udviklingen i andre markedssegmenter

 

Initiativrig

Omgivelsesbevidst

Iværksætter

Fleksibel adfærd

Social

Vision

Opsøge potentielle opdragsgivere

- Initiere X antal kolde akkvisitioner

- Initiere X antal varme akkvisitioner

 

Ambition

Tilpasningsevner

Mod

Iværksætter

Overtalelseskraft

Præsentabel

Fastholdende

 

Marto Boes - Kadaster

'TMA slaat de spijker behoorlijk goed op de kop'

SORAYA LA ROSE - OXXIO

"Meer waardevolle gesprekken en de diepte in met de TMA-rapportage"

Anneke Eurelings - Gemeente Amsterdam

Gesprekken met kandidaten waren ‘pareltjes’

CONTACT DETAILS

TMA Method Denmark 

Andre Blom
Denmark
(T) +31 30 2670444
(E) a.blom@ehrmvision.com
(W) http://www.tmamethod.com/

 

 

Scroll to Top
1000 tegn venstre
feedback