Articles

RAET

Raet

PRACTICAL GUIDE FROM TALENT TO PERFORMANCE

This Practical Guide contains the 53 TMA Competencies in alphabetical order as well as 23 key result areas with which you can create virtually every job or competency profile within your organization. Each competency comes with behavioral indicators, development activities, and coaching suggestions. The key behavioral indicators are divided into four levels: a general, operational, tactical, and strategic level. Thus, you can fine-tune any competency to the specific behavioral level your organization requires. Each key result area comes with specific tasks and performance indicators. Within every task is indicated which competencies support a successful performance of this task. Both the key result areas and competencies help you define the specific successful behavior and clear results that are expected in your organization.

Download p. 1-100

 

Contents

Reading suggestions
1. Practical manuals
1.1 Manual creating job and competency profiles
1.2 Manual behavioral based interview
1.3 Manual selection assessment interview
1.4 Manual development interview
1.5 Manual performance appraisal interview

2. Key result areas
1 Account management
2 Administration & accounting
3 Coaching
4 Consulting
5 Development & innovation
6 Governance & management
7 Human resource management
8 Logistics & fac. management
9 Management
10 Marketing
11 Planning & organizing
12 Policy development
13 Process management
14 Production & services
15 Project management
16 Public relations
17 Purchasing management
18 Quality management
19 Research
20 Sales & acquisition
21 Security
22 Service & support
23 Training & education

3. Competencies
1 Accountability
2 Adaptability
3 Ambition
4 Assertiveness
5 Attention to detail
6 Business orientation
7 Coaching
8 Commercial power
9 Conduct
10 Conflict management
11 Controlling progress
12 Cooperation
13 Courage
14 Creativity
15 Customer orientation
16 Decisiveness
17 Delegating
18 Developing employees
19 Discipline
20 Energy
21 Flexible behavior
22 Focus on quality
23 Forming judgment
24 Identification with management
25 Independence
26 Initiative
27 Innovative power
28 Insight
29 Integrity
30 Leadership of groups
31 Learning ability
32 Listening
33 Managing
34 Need to achieve
35 Negotiating
36 Networking
37 Organization sensitivity
38 Perseverance
39 Persuasiveness
40 Planning & organizing
41 Political sensitivity
42 Presenting
43 Problem analysis
44 Result-orientedness
45 Self development
46 Sensitivity
47 Sociability
48 Social awareness
49 Stress management
50 Verbal expression
51 Vision
52 Workmanship
53 Written expression

4. Theory and background
4.1 The TMA Method
4.2 Instruments of the TMA Method
4.3 Development potential of competencies
4.4The 360º Feedback Method
4.5 The TMA Performance Matrix

5. Case studies and research
5.1 Velux
5.2 Atos Origin
5.3 Nunhems
5.4 SNT

Index

 
     

Downloads

 

 

JOB INTEREST ASSESSMENT (MID LEVEL)

The Job Interest Assessment (mid level) maps the preferences of candidates for certain professional sectors and activities. It is intended for adults and adolescents on middle level from 12 years of age. The answers given by the candidate to the statements measure the preference for certain sectors. The report gives the candidate a better self-understanding and input for personal development. The report provides insight into the interest in professional sectors. These are intended for the candidate to gain ideas and are not intended to be exhaustive.

The Job Interest Assessment indicates in which sectors and activities someone is interested and has preference. The assessment has been build from both the matching approach in which the interest in certain professional sectors is measured as the interactional approach whereby interest for certain activities plays a larger role. These suggestions are not intended to be exhaustive but are there to inspire the candidate to start looking for relevant professions.

     
 

 Assessed sectors

 Assessed sectors

 

 
 

 

 

 
       

Downloads

NIEUWE PRAKTIJKBOEK VAN TALENT NAAR PERFORMANCE

Dit is de vernieuwde en herziene versie van het praktijkboek Van Talent naar Performance. Het omvat nu ook uitgebreide omschrijvingen van de 22 TMA drijfveren en talenten. Daarnaast zijn er drie extra competenties toegevoegd; vak- gerichtheid, verantwoordelijkheid en inzicht. Aan het eind van het boek vind u verschillende nieuwe praktijkcases die u een idee geven hoe afgelopen periode de TMA Methode en instrumenten succesvol zijn geïmplementeerd en gebruikt bij een aantal organisaties.

Zo vindt u bijvoorbeeld praktijkcases van de Politie,Velux, de Universiteit van Utrecht, SNT en gemeente Amsterdam. Dit praktijkboek bevat wederom op alfabetische volgorde de 53 TMA competenties en 23 resultaatgebieden waarmee u praktisch elk functie- en competentieprofiel in uw organisatie kunt samenstellen. Iedere competentie is compleet uitgewerkt met gedragsvoorbeelden, ontwikkelactiviteiten en coachingsadviezen.

De gedragsvoorbeelden zijn onderverdeeld in vier niveaus: algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau. Zo kunt u zelf competenties verfijnen op specifiek gedragsniveau voor uw eigen organisatie.

Ieder resultaatgebied is uitgewerkt met taken en prestatie-indicatoren. Tevens wordt bij elke taak van een resultaatgebied aangegeven welke competenties de betreffende taak ondersteunen om deze goed te kunnen uitvoeren. De resultaatgebieden en competenties geven u zo grip op specifiek succesvol gedrag en heldere resultaten die verwacht worden binnen uw eigen organisatie. Daarnaast bevat dit praktijkboek praktische handleidingen om te gebruiken binnen uw dagelijkse HR praktijk als het aankomt op het talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen van mensen voor uw organisatie.

In deze 2e druk is ook de Theorie en achtergrond van de TMA Methode verder uitgebreid zodat u meer inzicht heeft om de inhoud van dit boek succesvol in te zetten binnen uw organisatie.

De TMA Methode maakt inzichtelijk welke competenties makkelijk en moeilijk ontwikkelbaar zijn op basis van iemands unieke talenten.

 

INHOUDSOPGAVE

Leeswijzer
1. Handleidingen
1.1 Handleiding functie- en competentieprofielen samenstellen
1.2 Handleiding gedragsgericht interviewen
1.3 Handleiding selectiegesprek
1.4 Handleiding ontwikkelgesprek
1.5 Handleiding beoordelingsgesprek

2. Resultaatgebieden
1 Accountmanagement
2 Administratie en boekhouding
3 Advisering
4 Beleidsontwikkeling
5 Bestuur en management
6 Coaching en begeleiding
7 Human resource management
8 Inkoopmanagement
9 Kwaliteitsmanagment
10 Leidinggeven
11 Logistiek en fac. management
12 Marketing
13 Onderzoek
14 Ontwikkeling en innovatie
15 Planning en organisatie
16 PR en voorlichting
17 Procesmanagement
18 Productie en dienstverlening
19 Projectmanagement
20 Sales en acquisitie
21 Service en support
22 Training en opleiding
23 Veiligheid en bewaking

3. Competenties
1 Aandacht voor details
2 Aanpassingsvermogen
3 Ambitie
4 Assertiviteit
5 Besluitvaardigheid
6 Coachen
7 Commercieel vermogen
8 Conflicthantering
9 Creativiteit
10 Delegeren
11 Discipline
12 Durf
13 Energie
14 Flexibel gedrag
15 Groepsgericht leidinggeven
16 Initiatief
17 Inlevingsvermogen
18 Innoverend vermogen
19 Integriteit
20  Inzicht
21 Klantgerichtheid
22 Kwaliteitsgerichtheid
23 Leervermogen
24 Leidinggeven
25 Luisteren
26 Managementidentificatie
27 Mondelinge vaardigheid
28 Netwerken
29 Omgevingsbewustzijn
30 Onafhankelijkheid
31 Onderhandelen
32 Ondernemerschap
33 Ontwikkelen van medewerkers
34 Oordeelsvorming
35 Optreden
36 Organisatiesensitiviteit
37 Overtuigingskracht
38 Plannen en organiseren
39 Politieke sensitiviteit
40 Presenteren
41 Prestatiemotivatie
42 Probleemanalyse
43 Resultaatgerichtheid
44 Samenwerken
45 Schriftelijke vaardigheid
46 Sociabiliteit
47 Stressbestendigheid
48 Vakgerichtheid
49 Vasthoudendheid
50 Verantwoording
51 Visie
52 Voortgangscontrole
53 Zelfontwikkeling

4. Drijfveren en talenten

5. Theorie en achtergrond
5.1 De TMA methode
5.2 Instrumenten van de TMA methode
5.3 Ontwikkelbaarheid van competenties
5.4 De 360 graden feedback methode
5.5 De TMA Performancematrix

6. Praktijkcases en onderzoek
6.1 Oxxio
6.2 Leaseplan
6.3 Stadsdeelcentrum Amsterdam
6.4 Velux
6.5 Oxyma
6.6 Atos
6.7 Nunhems
6.8 Politie Nederland
6.9 Zorgcentra Rivierenland
6.10 Otys
6.11 Toshiba
6.12 SNT

 

 

Trefwoordenregister

 
     

Downloads

HR ANALYTICS

Heldere informatie voor onderbouwde beslissingen.

Ontwikkelprogramma’s, werving en selectie, verandertrajecten.  Het doel van HR Analytics is beslissingen te nemen die het talent in uw organisatie omzetten naar performance. HR Analytics van TMA helpt u op eenvoudige wijze deze analyse te maken.

 

 

Velux

`It is surprising how employees easily recognise themselves in the description that results from a TMA assessment,

Atos Origin

`Some employees experience it as a gift,'

Bayer

Tthe candidates recognise themselves to a large extent in the report.

CONTACT DETAILS

TMA Methode
De Pyth
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht 
+ 31 30 267 0 444
030 2670444
Email:info@tmamethod.com
www.tmamethod.com

https://www.facebook.com/tmamethode
TMA Events: http://tinyurl.com/ht69zow
TMA Academy: www.tmamethod-academy.com/

Route

Scroll to Top
1000 characters left
feedback