DE LEEUW CONSULT

Onze waarde voor u

Wij geloven in het verbeteren van het resultaat van uw bedrijfsvoering door cocreatie, vanuit passie.

Altijd wordt dit resultaat als ‘eigen’ ervaren en heeft het merk- en meetbare toegevoegde waarde voor het verkrijgen, waarderen, belonen, ontwikkelen en mobiliseren van uw medewerkers.

Dit bereiken we door u te adviseren en te ontzorgen waardoor u werkt met meer gemotiveerde, geëquipeerde medewerkers die functioneren vanuit hun kracht. Hiertoe worden alle benodigde HR-deskundigheid en -instrumenten ingezet.

Persoonlijk, duurzaam contact tussen u en onze adviseurs vinden wij vanzelfsprekend.
Met passie.

Talentontwikkeling met TMA
De Talenten Motivatie Analyse (TMA) is de methode waarmee wij, in persoonlijk contact tussen werkgever en werknemer een objectieve, opbouwende en diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden wordt gemaakt voor selectie, ontwikkeling, mobiliteit, beroepskeuze en reïntegratie.
Toepassing van TMA omvat het geheel van inventarisatie tot en met tussen werkgever en werknemer overeengekomen keuzes.

Onze deskundigheidsgebieden

 • Competentie- en talentmanagement
  Definiëren van kernwaarden, functiespecifieke competenties en ontwikkelpaden, ondersteund met online tools voor het planmatig vinden, volgen en ontwikkelen van talenten.
 • Performance management
  Definiëren, normeren en beoordelen van prestaties en kwalificaties.
 • Management Development
  Gerichte programma’s voor het verder ontwikkelen van management potentieel door middel van talentmanagement, training en coaching.
 • Assessments
  Online testen, persoonlijkheidstesten, talentenanalyses, capaciteitentesten, psychologisch onderzoek en rapportage.
 • Mobiliteit
  Potentiescan, competentiematch, herplaatsing en/of outplacement.
 • Duurzame inzetbaarheid
  Structureel verbeteren van de inzetbaarheid en performance van medewerkers door leeftijdsfasegericht te werken aan hun competentie, motivatie, vitaliteit, ontwikkeling en mobiliteit op de arbeidsmarkt.
 • Strategische personeelsplanning
  Meetbaar en voorspelbaar maken van de samenstelling van het personeelsbestand, hun prestaties en de bijbehorende indicatoren.
 • Functiewaardering
  Ontwerpen, beschrijven en waarderen van functies en functiereeksen, gedocumenteerd in een met alle belanghebbenden overeengekomen functieboek.
 • Beloningsmanagement
  Formuleren strategische uitgangspunten loonbeleid, ontwerpen loonstructuur en benchmark onderzoek voor loonkostenbeheersing en/of besparing.
  Brancheonderzoek
  Gericht onderzoek met aanbevelingen op de vraagstelling naar beroepen, functies en arbeidsvoorwaarden.

Adres: De Terp, Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Key Partner: de heer Teo de Haan
(T): +3130 303 0679
(E): info@deleeuwconsult.nl
(W): http://www.deleeuwconsult.nl/

Velux

`It is surprising how employees easily recognise themselves in the description that results from a TMA assessment,

Atos Origin

`Some employees experience it as a gift,'

Bayer

Tthe candidates recognise themselves to a large extent in the report.

CONTACT DETAILS

TMA Methode
De Pyth
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht 
+ 31 30 267 0 444
030 2670444
Email:info@tmamethod.com
www.tmamethod.com

https://www.facebook.com/tmamethode
TMA Events: http://tinyurl.com/ht69zow
TMA Academy: www.tmamethod-academy.com/

Route

Scroll to Top
1000 characters left
feedback