NOWASTECOMPANY

specialisatie talentontwikkeling & hoogbegaafdheid

Over TMA

TMA is een geïntegreerde- en praktisch  toepasbare methode waarin talent centraal staat en de strategie/doelstellingen  vertaald worden via talenten, competenties, functies naar het daadwerkelijk  functioneren van mensen in de praktijk. Het is leesbaar, begrijpelijk voor  iedereen en van hoge kwaliteit als het gaat om het in kaart brengen van  potentieel en talent.

De TMA methode is voor mij geen doel op  zichzelf; het gaat en staat bij een goede begeleiding, ervaren experts in  de uitvoering en een doordachte inbedding in uw organisatie die aansluiting  vindt bij de dagelijkse werkzaamheden en belevingswereld van  medewerkers.

Als TMA expert en HR adviseur begeleid  ik veelbelovend talent, succesvolle professionals, ondernemers en hoogbegaafden.  Ik doe naast persoonlijke assesments en talentwontikkelingstrajecten ook  teambegeleiding, teamvorming,  functioneringsgesprekken, begeleiden van  business partners of maatschappen en samenwerking op basis van talent en ieders sterke  competenties.

Over  hoogbegaafdheid

Slimme mensen hebben we hard nodig in  tijd van verandering en met behoefte aan vernieuwing. Talentmanagement richt  zich vaak op de klassieke talenten en hoogbegaafde talenten blijven vaak  onzichtbaar.  Waar zit het meeste potentieel en maak je daar als  organisatie gebruik van?

Hoe je daadwerkelijk hoogbegaafdheid  goed kunt gebruiken is nieuw terrein. Hoe ga je met ‘out-of- the-box-denkers om?  Wat is hun praktische toegevoegde waarde, hoe mobiliseer je die en hoe stuur je  ze aan? Wie zijn het eigenlijk?

In mijn praktijk ga ik dieper in op  vragenstukken rondom:

 -de verschillen en overeenkomsten tussen klassieke  toptalenten en hoogbegaafden

 -hoe  motiveer je hoogbegaafden en wat belemmert hen? 

-hoe richt  je je organisatie hierop in?

 -waar kan  hoogbegaafd talent renderen en waar juist niet?

Ervaring

Door de ervaring van de afgelopen jaren met deze  specifieke doelgroep van slimme, eigenwijze en deels briljante professionals is  er een steeds uitgebreider palet van voorbeelden ontstaan uit de praktijk over  hoe deze doelgroep leert, functioneert en zichzelf het beste kan  profileren.

Neem gerust contact op voor meer  informatie of het maken van een afspraak.

NOWASTECOMPANY
Adres: Buntlaan 78, 3971 JE Driebergen-Rijsenburg
Key Partner: mevrouw Sabijn Dullaart-Langelaar
(T): +316 4343 6143
(E): info@nowastecompany.com
(W): http://www.nowastecompany.com

Atos Origin

Atos Origin a également de bonnes expériences avec l'évaluation par feedback 360 degrés.

ATOS ORIGIN

‘Certains employés le prennent comme un petit cadeau’

NUNHEMS (DIVISION BAYER BIOSCIENCES)

‘Grâce à TMA, nous nous faisons rapidement une idée sur les postulants.

CONTACT DETAILS

MÉTHODE TMA/
GROUPE HUMAN MOBILTY

21 Blvd Haussmann
BAT Actualis 2eme etage
Paris 75009 France
Tel: 01-80956881
info@groupehumanmobility.fr
www.groupehumanmobility.fr

 

 

Scroll to Top
1000 caractères restants
feedback