NIEUWE PRAKTIJKBOEK VAN TALENT NAAR PERFORMANCE

Dit is de vernieuwde en herziene versie van het praktijkboek Van Talent naar Performance. Het omvat nu ook uitgebreide omschrijvingen van de 22 TMA drijfveren en talenten. Daarnaast zijn er drie extra competenties toegevoegd; vak- gerichtheid, verantwoordelijkheid en inzicht. Aan het eind van het boek vind u verschillende nieuwe praktijkcases die u een idee geven hoe afgelopen periode de TMA Methode en instrumenten succesvol zijn geïmplementeerd en gebruikt bij een aantal organisaties.

Zo vindt u bijvoorbeeld praktijkcases van de Politie,Velux, de Universiteit van Utrecht, SNT en gemeente Amsterdam. Dit praktijkboek bevat wederom op alfabetische volgorde de 53 TMA competenties en 23 resultaatgebieden waarmee u praktisch elk functie- en competentieprofiel in uw organisatie kunt samenstellen. Iedere competentie is compleet uitgewerkt met gedragsvoorbeelden, ontwikkelactiviteiten en coachingsadviezen.

De gedragsvoorbeelden zijn onderverdeeld in vier niveaus: algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau. Zo kunt u zelf competenties verfijnen op specifiek gedragsniveau voor uw eigen organisatie.

Ieder resultaatgebied is uitgewerkt met taken en prestatie-indicatoren. Tevens wordt bij elke taak van een resultaatgebied aangegeven welke competenties de betreffende taak ondersteunen om deze goed te kunnen uitvoeren. De resultaatgebieden en competenties geven u zo grip op specifiek succesvol gedrag en heldere resultaten die verwacht worden binnen uw eigen organisatie. Daarnaast bevat dit praktijkboek praktische handleidingen om te gebruiken binnen uw dagelijkse HR praktijk als het aankomt op het talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen van mensen voor uw organisatie.

In deze 2e druk is ook de Theorie en achtergrond van de TMA Methode verder uitgebreid zodat u meer inzicht heeft om de inhoud van dit boek succesvol in te zetten binnen uw organisatie.

De TMA Methode maakt inzichtelijk welke competenties makkelijk en moeilijk ontwikkelbaar zijn op basis van iemands unieke talenten.

 

INHOUDSOPGAVE

Leeswijzer
1. Handleidingen
1.1 Handleiding functie- en competentieprofielen samenstellen
1.2 Handleiding gedragsgericht interviewen
1.3 Handleiding selectiegesprek
1.4 Handleiding ontwikkelgesprek
1.5 Handleiding beoordelingsgesprek

2. Resultaatgebieden
1 Accountmanagement
2 Administratie en boekhouding
3 Advisering
4 Beleidsontwikkeling
5 Bestuur en management
6 Coaching en begeleiding
7 Human resource management
8 Inkoopmanagement
9 Kwaliteitsmanagment
10 Leidinggeven
11 Logistiek en fac. management
12 Marketing
13 Onderzoek
14 Ontwikkeling en innovatie
15 Planning en organisatie
16 PR en voorlichting
17 Procesmanagement
18 Productie en dienstverlening
19 Projectmanagement
20 Sales en acquisitie
21 Service en support
22 Training en opleiding
23 Veiligheid en bewaking

3. Competenties
1 Aandacht voor details
2 Aanpassingsvermogen
3 Ambitie
4 Assertiviteit
5 Besluitvaardigheid
6 Coachen
7 Commercieel vermogen
8 Conflicthantering
9 Creativiteit
10 Delegeren
11 Discipline
12 Durf
13 Energie
14 Flexibel gedrag
15 Groepsgericht leidinggeven
16 Initiatief
17 Inlevingsvermogen
18 Innoverend vermogen
19 Integriteit
20  Inzicht
21 Klantgerichtheid
22 Kwaliteitsgerichtheid
23 Leervermogen
24 Leidinggeven
25 Luisteren
26 Managementidentificatie
27 Mondelinge vaardigheid
28 Netwerken
29 Omgevingsbewustzijn
30 Onafhankelijkheid
31 Onderhandelen
32 Ondernemerschap
33 Ontwikkelen van medewerkers
34 Oordeelsvorming
35 Optreden
36 Organisatiesensitiviteit
37 Overtuigingskracht
38 Plannen en organiseren
39 Politieke sensitiviteit
40 Presenteren
41 Prestatiemotivatie
42 Probleemanalyse
43 Resultaatgerichtheid
44 Samenwerken
45 Schriftelijke vaardigheid
46 Sociabiliteit
47 Stressbestendigheid
48 Vakgerichtheid
49 Vasthoudendheid
50 Verantwoording
51 Visie
52 Voortgangscontrole
53 Zelfontwikkeling

4. Drijfveren en talenten

5. Theorie en achtergrond
5.1 De TMA methode
5.2 Instrumenten van de TMA methode
5.3 Ontwikkelbaarheid van competenties
5.4 De 360 graden feedback methode
5.5 De TMA Performancematrix

6. Praktijkcases en onderzoek
6.1 Oxxio
6.2 Leaseplan
6.3 Stadsdeelcentrum Amsterdam
6.4 Velux
6.5 Oxyma
6.6 Atos
6.7 Nunhems
6.8 Politie Nederland
6.9 Zorgcentra Rivierenland
6.10 Otys
6.11 Toshiba
6.12 SNT

 

 

Trefwoordenregister

 
     

Downloads

Atos Origin

Atos Origin a également de bonnes expériences avec l'évaluation par feedback 360 degrés.

ATOS ORIGIN

‘Certains employés le prennent comme un petit cadeau’

NUNHEMS (DIVISION BAYER BIOSCIENCES)

‘Grâce à TMA, nous nous faisons rapidement une idée sur les postulants.

CONTACT DETAILS

MÉTHODE TMA/
GROUPE HUMAN MOBILTY

21 Blvd Haussmann
BAT Actualis 2eme etage
Paris 75009 France
Tel: 01-80956881
info@groupehumanmobility.fr
www.groupehumanmobility.fr

 

 

Scroll to Top
1000 caractères restants
feedback