woensdag, juli 24, 2019

Max Knowledge Now

Head Office: 2073 Samson Way Suite 226 Bellevue, NE 68123 USA 
Telephone: +1 402 541 3245

Regional Office: Ground Floor, 4-Evacuee Trust Complex, Agha Khan Road, F-5/1 Islamabad Pakistan
Telephone: +92 51 540 0362
Telephone: +92-51-8438371-5
Mobile No: +92 302 8404003

https://www.facebook.com/max.knowledgenow.info/

Corporate profile

DE TMA METHODE EN JOE

JOE staat voor Jouw Ontwikkeling Eerst
JOE is gecertificeerd TMA partner en Delivery Partner van EHRM Vision, de ontwikkelaar van de TMA methode. 

JOE kan jou en jouw medewerkers opleiden en certificeren om maximaal voordeel uit de TMA methode te halen in jouw bedrijf/organisatie. 
JOE heeft op basis van de TMA methode diverse programma’s voor jou en jouw bedrijf/organisatie ontwikkeld, waarmee talenten en drijfveren ontdekt en competenties ontwikkeld kunnen worden.

Denk hierbij o.a. aan programma’s op het gebied van:

  • Opzetten van functie- en competentie profielen
  • Selectie van nieuwe medewerkers
  • Matchen van Talenten, Competenties en voorkeursgedrag
  • Opzet en ontwikkeling van teams en de individuele medewerkers
  • Competentiegericht trainen
  • Teamcasting, competentieprofielen voor teams in het kader van opgave gestuurd werken
  • TMA Talent workshops, team- en managementworkshops
  • Particuliere TMA talenttrajecten, coaching, workshops en talentdagen

Het JOE TMA Team
JOE bestaat uit een team van enthousiaste medewerkers en partners in business, die gezamenlijk de passie hebben om het beste uit jou en jouw medewerkers naar boven te halen.

Binnen de JOE Groep hebben we diverse en afdelingen, teams en specialismen die graag met jou als klant aan de slag gaan.
JOE Connect is er voor TMA Professionals die willen samenwerken en delen én voor iedereen die begaan is met de TMA methode.
JOEniversity is het opleidingsinstituut voor de toekomstige TMA ondernemer. We kunnen veel vertellen maar voorbeelden van onze klanten spreken het meest.

Gemeenten en de TMA Methode
JOE heeft inmiddels veel ervaring bij de invoering van de TMA methode bij gemeenten. De Gemeente Utrecht omarmt de methode inmiddels voor diverse afdelingen, het loopbaancentrum en voor talentrajecten.

Quote van een HRM manager: De TMA methode is een perfect en objectief hulpmiddel dat ons heeft geholpen om er voor te zorgen dat mensen vooral gaan doen waar ze goed in zijn. We hebben zo onze mensen kunnen helpen om samen met hen na de verhuizing weer fijne en passend werk binnen de afdeling te vinden.

Quote van een ambtenaar: Ik omarm mijn TMA scan en competentiepaspoort, het is wie ik ben en wat ik kan, daar ben ik blij mee en iedereen mag het weten.

Kijk ook op onze website: www.jouwontwikkelingeerst.nl of download onze brochure hier.

VAN WEERT EN PARTNERS

Van Weert en Partners Assessments Nieuwe Stijl

Het Assessment Nieuwe Stijl, gericht op talenten en competenties, geeft u dieper inzicht in werkelijke kwaliteiten. Uw kandidaat voelt zich echt gezien en gehoord en daardoor ontvangt u de beste assessment rapportage.

Maliesingel 39
3581 BK Utrecht
Telefoon (+31) (0)30 820 02 26
Mobiel (+31) (0)6 419 065 14
Route PDF

info@vanweert.nl
www.vanweert.nl
www.facebook.com/vanweertenpartners
KvK nummer 11029812

INZET TMA VERMINDERT UITVAL BIJ ZORGLEERLINGEN

Competentiemanagement begint te leven bij leidinggevenden zorginstelling
Inzet TMA vermindert uitval bij zorgleerlingen (augustus 2014)

Sinds Zorgcentra Rivierenland TMA en CAPA toepast bij de selectie van leerlingen is het aantal afvallers drastisch gedaald. ‘We gebruiken TMA ook om te zorgen dat we een ander type medewerkers aannemen dan gebruikelijk', zegt Jasper van de Giessen, hoofd P&O bij Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR).

SZR in Tiel hecht veel waarde aan het opleiden van nieuwe mensen, maar zag dat een op de drie leerlingen die instroomde de eindstreep niet haalde. 'Je steekt veel energie en tijd in de selectie en toch haakt een hoog percentage af’, schetst Van de Giessen de situatie van een paar jaar geleden. ‘Dat is frustrerend. Teamleiders, praktijk- en werkbegeleiders besteden veel tijd aan de leerlingen. Het kost ons bovendien geld: we betalen de opleiding van de leerlingen bij het ROC in Tiel. En als leerlingen na een maand of drie al stoppen, hebben ze nog weinig kunnen bijdragen. Ze worden pas productief na ongeveer een half jaar. Ten slotte geeft het problemen voor de continuïteit. De leerling staat ingeroosterd en als ze ontslag neemt, moeten we zorgen voor een invaller.’

SZR, dat vier vestigingen heeft, heeft uitgezocht waar het hoge uitvalpercentage aan te wijten is. Van de Giessen: ‘Soms ligt het aan de aard van het werk. Dat past dan niet bij de competenties en talenten van de medewerker.’ In andere gevallen heeft de leerling onvoldoende capaciteiten voor het werk. 'Het gevraagde niveau ligt dan net te hoog voor de zorgleerling’, aldus het hoofd P&O.

De zorginstelling concludeerde dat competenties en capaciteiten meer aandacht moesten krijgen bij de werving en selectie. ‘Blijkbaar is een gesprek onvoldoende om te kunnen bepalen of de kandidaat geschikt is. Om inzicht te krijgen in de competenties en talenten van aspirant leerlingen hebben we gekozen voor TMA. Die methode kenden we al via Van Weert & Partners. We hadden de TMA-assessment een paar keer ingezet bij nieuwe medewerkers.’ De TMA wordt gecombineerd met CAPA dat het cognitieve niveau meet.

Gestructureerd
'We pakken de werving en selectie van leerlingen sinds anderhalf jaar gestructureerder aan', zegt Van de Giessen. Tweemaal per jaar selecteert Rivierenland ruim twintig leerlingen. 'We vinden het van belang mensen voor de zorg op te leiden. Ten eerste is het voor ons zelf een belangrijke bron van nieuw personeel. Ten tweede is het voor de zorgsector goed als er voldoende aanwas is van gekwalificeerde medewerkers.’

De gestructureerde aanpak bestaat uit een informatiebijeenkomst, persoonlijke gesprekken en de TMA/CAPA-testen. ‘Elke ronde valt pakweg 10 procent van de kandidaten af.’ De eerste schifting vindt plaats door de voorlichtingsbijeenkomst. 'We leggen uit wat mensen kunnen verwachten. Sommigen trekken de conclusie dat de sector toch niet bij ze past. Ze hadden zich iets voorgesteld dat minder energie en tijd zou kosten en haken af’, vertelt Van de Giessen. Bij de gesprekken over motivatie gooit ook een aantal kandidaten de handdoek in de ring.

Competenties
Met behulp van de TMA-scan kan SZR zien dat de competenties van sommige kandidaten niet aansluiten bij het gewenste profiel. ‘Een eigenschap als empathie is van belang in de zorg. Wie op dat punt ver onder het gemiddelde scoort, krijgt het moeilijk in de zorg. Het is bovendien een eigenschap die je niet eventjes kunt aanleren.’ De CAPA helpt bij het vinden van leerlingen die grote kans hebben vast te lopen omdat de opleiding te pittig zal zijn voor hun niveau.

De gestructureerde aanpak van de werving en selectie heeft meteen zijn vruchten afgeworpen. Het aantal uitvallers is gedaald van 30 naar een kleine 10 procent. ‘Dat is een direct zichtbaar resultaat waardoor er voldoende draagvlak is om deze aanpak te handhaven en te verankeren in de organisatie’, zegt Van de Giessen. ‘

De nieuwe aanpak biedt overigens geen garanties’, tekent Van de Giessen erbij aan. ‘Vroegtijdig stoppen, is soms te wijten aan privé-omstandigheden. Daar hebben we minder zicht op. Het is ook denkbaar dat iemand die wij afwijzen bij een andere zorginstelling wordt aangenomen en een prima medewerker blijkt te zijn. Voor ons is van belang dat we het aantal afvallers flink hebben verminderd.’

Type medewerker
Naast het voorkomen van een hoog verloop heeft SZR een andere doelstelling bij de werving van nieuwe medewerkers. ‘We willen een ander type medewerkers aantrekken. Er verandert veel in de zorg. Dat vraagt om mensen met andere competenties van pakweg tien jaar geleden’, stelt Van de Giessen. Traditioneel trok de zorginstelling medewerkers aan die dienstbaarheid hoog in het vaandel hebben. 'Gechargeerd kun je zeggen dat we vooral volgzame medewerkers selecteerden.’

‘In de snel veranderende zorgsector zijn medewerkers nodig die een gesprek kunnen aangaan met mondige cliënten en hun familie. Zorgmedewerkers moeten meer zelf beslissen. Het is niet de bedoeling dat ze voor elk wissewasje naar hun leidinggevende stappen. Ze moeten kaders stellen: duidelijk maken aan cliënten en hun familie wat wel en wat niet kan’, aldus Van de Giessen. De inzet van TMA is behulpzaam bij de selectie van medewerkers die voldoen aan de nieuwe eisen. Van de Giessen: ‘We zagen aan de TMA-resultaten dat we ondanks het voornemen een andere koers te varen toch nog kandidaten selecteerden die lijken op de medewerkers die we al in huis hebben. Blijkbaar is dat bij ons ingesleten.’

‘De TMA-scans hebben ons bewust gemaakt van dit fenomeen. In volgende rondes gaan we meer selecteren op de gewenste competenties’, zegt het hoofd P&O. ‘Dat wil niet zeggen dat we opeens een heel ander type mensen gaan aannemen. Het is een geleidelijk proces. Het lijntje moet niet breken.’

Werkvloer
De toepassing van TMA bij de selectie van leerlingen heeft deze methode meer bekendheid gegeven binnen SZR. Bovendien zijn twee medewerkers opgeleid om gesprekken te voeren naar aanleiding van de TMA-testen. ‘Het gevolg is dat teamleiders op de werkvloer meer praktijkervaringen krijgen met competentiemanagement. Ze zien de meerwaarde. Ze vragen zelf bijvoorbeeld om een TMA van hun team of van een medewerker die niet zo goed in haar vel zit.’

Voor Van de Giessen is dit het moment TMA breder in te zetten. ‘We gaan TMA ook gebruiken bij de vervolggesprekken met leerlingen. We kunnen kan teruggrijpen op de resultaten van de eerste TMA.’

Andere zorgwerkgevers
Niet alleen SZR worstelde met het hoge uitvalpercentage. ‘In de wandelgangen horen we dat andere zorginstanties kampen met hetzelfde probleem’, zegt Van de Giessen. ‘Ze tonen veel interesse in onze aanpak. Ze zijn met name jaloers op de gestructureerde aanpak. Een mogelijkheid is dat onze TMA-deskundigen hun kennis delen met andere zorginstellingen. Voor zorginstellingen én leerlingen is het goed als het verloop verder omlaag gaat.’

 

Download artikel in PDF

INTERVIEW ELLEN DE GOEDE & YVONNE WIJLAND

De juiste mensen op de juiste plek

Een ‘mri-scan’ om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen: het was de wens van Yvonne Wijland, adviseur en coach in het sociale domein. Een samenwerking was snel geboren toen TMA-trainer Ellen de Goede de mogelijkheden van de talentenanalyse TMA Methode uit de doeken deed. Ellen en Yvonne ontwikkelden voor het samenstellen van nieuwe wijkteams het competentieprofiel De Generalist.

Twee vrouwen, één visie. Ze praten allebei vanuit hun passie, het sociale domein in het geval van Yvonne en de TMA Methode waarvan Ellen zo veel kennis heeft. Dat ze hun krachten bundelden, lijkt bijna vanzelfsprekend. Want uiteindelijk willen ze maar één ding: onbewuste talenten blootleggen, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat de juiste professionals op de juiste plek komen. Op die manier kan kwetsbare mensen de noodzakelijke ondersteuning worden geboden.
“Het doel van de transitie en transformatie in het sociale domein is zorg en ondersteuning dichter bij de burger brengen, zodat een gezin niet 26 hulpverleners over de vloer heeft. De begeleiding van kwetsbare mensen komt daardoor op het bord van gemeenten terecht”, legt Yvonne uit. “Je kunt dan denken: we zetten de sociale teams op en dan zijn we klaar. Maar belangrijk is dat je mensen in die teams zet die de ideeën kunnen verzilveren.”

Drijfveren
Daar komt Ellen om de hoek kijken. “Dat houdt een andere manier van denken in”, zegt ze. “Je moet de eigen kracht van mensen aanboren en versterken. De TMA-talentenanalyse maakt het mogelijk gedrag te voorspellen en uit te gaan van de talenten die mensen al hebben.”
De Generalist is niet zozeer een functieprofiel waaraan mensen moeten voldoen, maar een competentieprofiel aan de hand waarvan talent verder kan worden ontwikkeld. “We hebben mede in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken op basis van de functie gekeken naar welke taken mensen moeten uitvoeren en welke competenties en onderliggende drijfveren ze daarvoor nodig hebben”, verklaart Ellen.

Ontwikkelingsinstrument
Het duo baseerde zich op tien ‘best persons’, de beste generalisten van een aantal gemeenten in het land. Zij deden allemaal een TMA-talentenanalyse en de punten waarop zij goed scoorden, leverden een indicatie voor het profiel op. Samen met het functieprofiel dat door Movisie is ontwikkeld, is De Generalist niet alleen een goed selectie-intrument maar ook een ontwikkelingsinstrument.
Zo blijken generalisten voornamelijk creatieve mensen te zijn en orde en structuur zijn vaak niet de sterkste punten van creatievelingen. “Het is of of”, zegt Ellen. “Als je de beste generalisten wil, moet je de omgeving misschien wat anders organiseren. In een ideale wereld betekent dit dat je in ieder sociaal team naast generalisten ook projectondersteuners hebt, die goed zijn in plannen en organiseren en oog hebben voor detail. Op die manier kun je evenwichtige teams samenstellen. En ook hiervoor kun je de TMA Methode inzetten.”

Geen blauwdruk
Belangrijk vinden de twee dat het profiel niet wordt gezien als blauwdruk. “Dit is de start, een goed uitgangspunt”, verklaart Yvonne. “We hebben gekeken naar de voorhoede, maar in een andere fase is het misschien nodig om het profiel aan te passen.” Dat kan zelfs per gemeente, zegt Ellen. “Je hebt tenslotte te maken met verschillende culturen en politieke situaties.”
“Er zijn mensen die de regie kwijt zijn over hun leven, dat kan iedereen gebeuren. Je hebt de juiste professionals nodig om te zorgen dat die mensen hun leven weer op de rit krijgen en die zoeken wij”, legt Yvonne haar missie uit. En als mensen op hun plek zitten, merk je dat, weet Ellen. “Dan halen ze het beste in zichzelf naar boven.”

Marto Boes - Kadaster

'TMA slaat de spijker behoorlijk goed op de kop'

SORAYA LA ROSE - OXXIO

"Meer waardevolle gesprekken en de diepte in met de TMA-rapportage"

Anneke Eurelings - Gemeente Amsterdam

Gesprekken met kandidaten waren ‘pareltjes’

TMAMethode Vandaag weer een mooie teamdag! De team talenten neergezet en de verschillen zichtbaar gemaakt. Daarna besproken ho… https://t.co/ejA3Kq7H8C
TMAMethode Afgelopen maandag is #KroeseWevers 4 #TMAprofessionals rijker. Van harte gefeliciteerd Sylvia Kraal, Eline van Waar… https://t.co/RHrykJixem
TMAMethode https://t.co/YbE2w2EIZJ Gratis loopbaanadvies op 6000 beroepen en alle vacatures met TMA https://t.co/TjSZ3xNejx

CONTACT DETAILS

TMA Methode
De Pyth
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht 
+ 31 30 267 0 444
030 2670444
Email:info@tmamethod.com
www.tmamethod.com

https://www.facebook.com/tmamethode
TMA Events: http://tinyurl.com/ht69zow
TMA Academy: www.tmamethod-academy.com/

Route

Scroll to Top
1000 tekens over
feedback