DOELGROEP EN AFNAME

De TMA cognitieve aanleg analyses (TMA Capa)zijn bedoeld voor personen met een leeftijd vanaf 16 jaar en vanaf VMBO of MBO niveau. De analyses geven een breed beeld van het intellectuele niveau van de kandidaat.Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen zuivere aanleg (potentiële intelligentie) en aangeleerde/schoolse intelligentie. Het uitgangspunt van TMA cognitieve aanleg analyses is het bepalen van

Ondanks de grote hoeveelheid literatuur op het gebied van de intelligentie is er onder psychologen geen consensus over wat er nu precies onder moet worden verstaan. Het meeste gebruikte construct is de indeling in fluid of crystallyzed intelligentie. Fluid intelligentie heeft betrekking op het vermogen om abstract te kunnen denken en is erfelijk. Crystallized intelligentie is een culturele uitwerking van fluid intelligentie. Met andere woorden het geheel van kennis en vaardigheden die iemand op heeft gedaan in zijn leven. Crystallized intelligentie is dus omgevingsafhankelijk. Een persoon met een hoge Fluid intelligentie zonder enige stimulering kan dus een lagere Crystallized intelligentie ontwikkelen.

Doelgroep
De meeste TMA cognitieve aanleg analyses zijn ontwikkeld voor de Nederlandse populatie, als ook voor de niet Nederlandse en vooral niet-westerse populatie en mag derhalve het predikaat van een Multiculturele capaciteitsanalyse dragen. 

 • Leeftijd; bedoeld voor personen vanaf 15/16 jaar
 • TMA CAPA hoger niveau;
  a.Personen die overwegen een HBO of WO opleiding te volgen
  b.Personen die een HBO of WO opleiding zijn begonnen
  c.Personen met een (afgerond) HAVO, HBO of WO opleidingsniveau
 • TMA CAPA middelbaar niveau;
  a.Personen die overwegen een VMBO / MBO opleiding te volgen
  b.Personen die een VMBO / MBO opleiding zijn begonnen
  c.Personen met een (afgerond) VMBO/ MBO opleidingsniveau
 • Sekse; bruikbaar voor zowel mannen als vrouwen. Er bestaan verschillen, deze zijn echter marginaal en niet significant.

Afname
De TMA cognitieve aanleg analyses hebben elk een bepaalde afname-en instructietijd. Deze tijden luiden als volgt:

 

analyseonderdeel analysetijd Instructietijd
Controleren 4 minuten 2 minuten
Logisch figuurlijk inzicht 10 minuten 2 minuten
Taal analogieën 7 minuten 2 minuten
Rekenvaardigheid 8 minuten 2 minuten
Technisch inzicht 5 minuten 2 minuten
Cijferreeksen 20 minuten 2 minuten

Het maken van de complete TMA cognitieve aanleg analyses zal ongeveer 5 kwartier nemen.

analyseruimte
Het is van het grootste belang dat de TMA cognitieve aanleg analyses onder rustige omstandigheden worden afgenomen. Dit houdt in dat een thuissituatie niet altijd geschikt is. Kiest u voor een afname op kantoor, gebruik kan een ruimte die rustig en geluidsarm is. Zorg ook voor potlood en papier tijdens de afname.

analysetijden 
Elke individuele analyse heeft een eigen afnametijd. Deze wordt door de TMA server bijgehouden. Nadat de tijd is afgelopen kan de kandidaat geen vragen meer beantwoorden en moet hij het scherm afsluiten om een nieuwe analyse te selecteren.

Uitleg afname
Start eerst de TMA cognitieve aanleg analyses op voor de betreffende kandidaat.

Marto Boes - Kadaster

'TMA slaat de spijker behoorlijk goed op de kop'

SORAYA LA ROSE - OXXIO

"Meer waardevolle gesprekken en de diepte in met de TMA-rapportage"

Anneke Eurelings - Gemeente Amsterdam

Gesprekken met kandidaten waren ‘pareltjes’

TMAMethode TMA Talent Assessment provides deep insight into the personality of your candidates. You will get clear information… https://t.co/rgJEYsz7zg
TMAMethode What about developing the potential of your team now and start 2019 with a more productive and motivated team? TMA… https://t.co/a73RT1HjQO
TMAMethode RT @MCvanDraanen: Assessen is natuurlijk maatwerk! Een uitgebreid #assessment bij #werving en #selectie, een kleinere bij #coaching. En dat…

CONTACT DETAILS

TMA Methode
De Pyth
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht 
+ 31 30 267 0 444
030 2670444
Email:info@tmamethod.com
www.tmamethod.com

https://www.facebook.com/tmamethode
TMA Events: http://tinyurl.com/ht69zow
TMA Academy: www.tmamethod-academy.com/

Route

Scroll to Top
1000 tekens over
feedback